Ons bedrijf

Historie:
De grootouders van Peter van de Ven runden van 1935 tot 1965 een gemengd bedrijf, waar ze vee hielden en groenten en fruit verbouwden. Toen al ging Peters oma Drieka naar de markt in Den Bosch om eieren, pruimen en kersen aan de man te brengen.

In 1964 werd het bedrijf in tweeën gedeeld. De vader van Peter, Adri, nam de tuinbouw over. Het land aan de Brandsestraat werd ontgind en geschikt gemaakt voor grootschaliger tuinbouw. Maar liefst twintig verschillende producten verbouwden Adri en zijn vrouw hier. Denk bijvoorbeeld aan witlof, peulen, kapucijners en kool.

De Vennenhof:
Nog altijd worden in het tuinbouwbedrijf aardbeien en asperges geteeld. In 2002 besloten Peter en Dianca van de Ven het telen van aardbeien over een andere boeg te gooien. Zij stapten af van de gangbare teelt, waarbij met kunstmest en bestrijdingsmiddelen wordt gewerkt.

Peter: “Men denk dat bestrijdingsmiddelen goed zijn, omdat ze ziektes van de aardbeiplanten voorkomen. Maar door het gebruik van deze middelen verschraalt de bodem waarop de planten groeien. En juist de bodem bepaalt de smaak van een aardbei.

Het tuinbouwbedrijf baseert de aardbeiteelt nu op kennis uit de jaren dertig.
Deze is erop gericht de bodem in balans te brengen, waardoor de plant niet ziek wordt en de aardbeien een lekkerder smaak krijgen.

Honingbij cruciaal bij bestuiving fruit
Het belang van goede bijenvolken is voor de bestuiving van aardbeien cruciaal. Op 13 oktober 2009 is Peter gediplomeerd voor de basiscursus bijenteelt. Dit vanwege het feit dat de huidige imker al op leeftijd is en er weinig  jonge mensen zijn met bijen. Op dit moment verzorgd Peter op zijn bedrijf 4 bijenvolken. Om de bijen te ondersteunen met een goed voedselpakket zaaien we dit jaar voor de derde keer akkerranden maar ook hele velden in met een mengsel van boekweit, phacelia en lupinen. Niet alleen een prachtig gezicht voor de burger maar voor de bijen en hommels een geweldige stuifmeelbron en dat betekent  vitaliteit om de lange winter door te komen. Zo dragen wij ons steentje bij aan het moeilijke bestaan van de honingbij in onze moderne maatschappij.

De Vennenhof in beeld:
Wilt u een indruk van ons bedrijf door middel van foto’s? Kijk hier…