Bijen

Goed nieuws maar ook slecht nieuws

Laat ik met het goede nieuws beginnen. Alle 13 bijenvolken bij de Vennenhof zijn op 20 januari 2014 nog in leven!!. Op deze dag heb ik de kasten geopend en gekeken of de bijen nog leven. Omdat meestal rond de korste dag en tussen temperaturen van 5-8 °C de Varroa bestrijding moet worden uitgevoerd heb ik dat ook meteen gedaan. We druppelen dan een mengsel van oxaalzuur, suiker en water op de levende bijen. (zie foto) De Varroa mijten die vrij in het bijenvolk leven worden door deze behandeling gedood. De bijen ondervinden weinig hinder van deze behandeling maar door het uitschakelen van de Varroa mijt heeft het bijenvolk een goede start. Tot zover het goede nieuws.

Het slechte nieuws betreft de imker die al ongeveer drie jaar lang bij mij de bijen op een zeer vakkundige manier heeft verzorgd. Nard Schuurmans is allergisch gebleken voor bijen. Zo ernstig dat een steek van een bij hem fataal kan worden. Met pijn in zijn hart heeft hij de zorg van onze bijenstal moeten staken. Vanaf deze plaats wil ik Nard bedanken voor de jarenlange inzet voor een geweldige bijenstand bij de Vennenhof. Door hem hebben de bijen het fantastisch gedaan en is de conditie van de bijen super!

 

Goed begin van maart teniet gedaan door extreme koude

ik maak me een beetje zorgen om de bijen. Na een geweldig mooie begin maart waarin bleek dat al onze bijenvolken de winter hebben overleefd is het weer nu dusdanig koud dat ik me zorgen maak over de voedselvoorraad van de bijenvolken. Door het mooie weer van twee weken geleden en de aanwezigheid van vroeg stuifmeel uit krokus en gele kornoelje hebben de volken bouwdrang gekregen. Dat betekent dat ze willen groeien, eitjes leggen en larven groot brengen tot nieuwe bijen. Door het koude weer van nu zijn alle bijen weer hard nodig om het volk op temperatuur te houden. Er wordt niet gevlogen, géén stuifmeel of nectar komt binnen en de wintervoorraaad honing slinkt sneller omdat een groter volk moet eten. Het moet snel beter weer worden anders gaan ze verhongeren is mijn vrees. Ik houd u op de hoogte

Winterbijen zijn geboren
Op dit moment staan er bij de Vennenhof 6 bijenvolken in de bijenstal. Deze volken zijn nieuw geboren volken ontstaan uit zwermen of oudere volken van vorig jaar. Onze imker Nard Schuurmans heeft het hele jaar gezorgd dat de bijen goed verzorgd zijn. Alle honing is bij de volken gebleven, wij slingeren dus géén honing bij de Vennenhof. Ons doel is om vitale bijen te hebben die onze aardbeien bestuiven. Daarnaast zorgen wij voor voldoende stuifmeel door op onze eigen akkers boekweit,phacelia en lupinen te laten groeien. De bijen halen hier stuifmeel en nectar vandaan. Ook heeft imker Nard de bijen dit jaar bijgevoerd met suikerwater. Hopelijk kunnen we in februari als de Gele Kornoelje (Cornus Mas) en de krokus begint te bloeien zien dat alle 6 de volken ook goed de winter zijn doorgekomen.

Verder is de aanplant van de drachtplantenhagen op ons bedrijf goed gelukt. Alle planten hebben prima gegroeid en kunnen volgend voorjaar vanaf het vroege voorjaar tot de later herfst zorgen voor voldoende stuifmeelaanbod voor de bijen. Niet alleen 2012 is voor de Vennenhof het ‘jaar van de bij’ maar alle volgende jaren zullen wij hier volop aandacht aan blijven besteden.

Diploma basiscursus Bijenteelt
Op 13-10-2009 heeft Peter het diploma bijenhouder behaald.
De honingbij is cruciaal bij de bestuiving van fruit
Peter ging uitgebreid in op de noodzaak van de aanwezigheid van de honingbij, die met uitsterven wordt bedreigd, op zijn bedrijf. “Het belang van goede bijenvolken is voor de bestuiving van aardbeien cruciaal. Op 13 oktober 2009 ben ik gediplomeerd voor de basiscursus bijenteelt. Dit vanwege het feit dat mijn imker al op leeftijd is en er weinig jonge mensen zijn met bijen. Op dit moment verzorg ik op mijn bedrijf 4 bijenvolken. Om de bijen te ondersteunen met een goed voedselpakket zaaien we dit jaar voor de derde keer akkerranden maar ook hele velden in met een mengsel van boekweit, phacelia en lupinen. Niet alleen een prachtig gezicht voor de burger maar voor de bijen en hommels een geweldige stuifmeelbron en dat betekent vitaliteit om de lange winter door te komen. Zo dragen wij ons steentje bij aan het moeilijke bestaan van de honingbij in onze moderne maatschappij.”

2012 Het jaar van de bij!
Wij op de Vennenhof zullen hier zeker veel aandacht aan besteden komend seizoen….Elke dag een lepel honing
houdt de dokter uit de woning!
Honing is niet alleen erg lekker maar ook heel gezond.
Nu ook heerlijke honing in onze boerderijwinkel verkrijgbaar.Koolzaadhoning
Koolzaadhoning is een mooie crèmige honing en wit van kleur. Hij is toch verrassend goed smeerbaar en heeft een heerlijke, zachte smaak. Een erg fijne honing voor op de boterham die naar ons idee ondergewaardeerd is doordat hij niet helder is. De honing wordt in het late voorjaar en de vroege zomer gewonnen op koolzaad die men teelt voor de olie.Acaciahoning
Acaciahoning is een erg geurige en zachte honing die vrijwel niet kristalliseert. Daarom is dit een goede honing voor mensen die maar een enkele keer honing gebruiken en niet van gekristalliseerde honing houden. De honing leent zich ook goed voor gebruik in de koffie, thee, yoghurt etc etc.Zonnebloemhoning
De uitgestrekte zonnebloemvelden in Frankrijk en Spanje zorgen voor deze gele volfruitige zomerhoning. Net als koolzaad is deze honing steeds crèmig met een fijne kristallisatie. De smaak is zoet met een licht pittige nasmaak. Liefhebbers gebruiken deze honing meestal op brood.Vuilboomhoning
De honing van de vuilboom kristalliseert net als de acacia honing vrijwel niet. De honing is sterk aromatisch door de vluchtige oliën wat doet denken aan honingbonbons. Het is een zeldzame specialiteit met een zeer grote zuiverheid. Heerlijk vol van smaak en laat zich erg goed combineren met tal van zuivelproducten.

Lindehoning
In deze bloemige honing vindt u alle kwaliteiten van de linde terug. De honing is licht van kleur, perfect kristalliserend, nogal zoet, perfect smeerbaar op de boterham en heerlijk als tussendoortje. Deze honing wordt ook vaak in de thee gebruikt.

Wij onze bijenstal hebben verhuisd
Onze in mei 2011 gebouwde bijenstal hebben we onlangs moeten afbreken en achter onze schuur op het ‘bouwblok’ weer teruggezet. Omdat we de bijenstal op een stuk grond tegenover ons bedrijf hadden gebouwd waar geen ‘bouwblok’ is voldeden we niet aan de regels van de gemeente Sint-Michielsgestel. De gemeente bleef onverbiddelijk. Zelfs van een brief met 18 ‘groene’ argumenten erin raakte men niet onder de indruk, en dat voor een ‘groene’ gemeente.
Ik hoop dat mijn bijen geen negatieve energie hebben opgedaan met het hele gebeuren rondom hun schuilstal en dat ze in de toekomst in goede gezondheid hun erg belangrijke bestuivingswerk voor ons willen blijven doen.
Mocht een ambtenaar van de gemeente Sint-Michielsgestel de komende zomerperiode, al te welriekend naar het een of ander geurwater, door mijn bijen gestoken worden zal ik mischien wel denken, Eigen schuld, Dikke ….

Boomrooi- en boomplantdag op 3 en 10 maart bij De Vennenhof
Nieuwe kansen voor de natuur
2012 is uitgeroepen tot het ‘jaar van de Bij’ en dat heeft een reden. Bijen zijn van groot belang voor bestuiving van groenten, fruit en planten en daarmee onmisbaar voor onze voedselvoorziening. Landbouw en samenleving hebben dus veel belang bij een gezonde Bijenpopulatie. Als je uit je winkelkar alle producten moet halen die door
Bijen bestoven zijn dan houd je vrijwel niets over om mee naar de kassa te gaan. De oorzaak van de huidige Bijensterfte komt door meerdere factoren die elkaar ongunstig beïnvloeden. Als imker wordt je er moedeloos van want waar moet je beginnen? De terugloop van agrarische biodiversiteit is er één van en daar kunnen we iets aan doen door het platteland meer kleur te geven.

Goed nieuws
Op 25 januari jl heeft De Vennenhof met drie andere partijen een groene afspraak getekend op de beursvloer biodiversiteit ‘gezond van Brabantse grond’. De groene afspraak heeft als titel “Boer en Bij”. Het doel van deze afspraak is om de leefomgeving van de Bijen in de Provincie Noord-Brabant te verbeteren. Het platteland is tegenwoordig een grote groene woestijn voor Bijen en het is daarom ook niet verwonderlijk dat Bijen het in de stad beter doen. Daar is meer diversiteit aan stuifmeel voor ze te halen en dat is cruciaal voor de gezondheid van Bijen.

Wat gaan wij doen
Wij gaan op ons bedrijf de agrarische biodiversiteit verhogen door een windsingel van coniferen te vervangen door drachtplanten. Aan coniferen heeft een Bij namelijk helemaal niets. Drachtplanten zijn planten en struiken die veel en goed stuifmeel en nectar geven voor Bijen en uiteraard ook aan andere bestuivende insecten zoals vlinders en hommels. We kiezen voor verschillende soorten die op verschillende tijdstippen bloeien zodat de Bijen er het hele jaar door plezier van hebben, van vroeg in het voorjaar tot laat in de herfst. Dat zijn juist de tijdstippen dat het essentieel is dat er goed stuifmeel door de Bijen in de Bijenkast gebracht wordt.

Wanneer en hoe kunt u helpen?
Op de zaterdagen 3 en 10 maart kunt u de Bijen komen helpen. Op 3 maart staat op De Vennenhof de Boomrooidag gepland. Samen met de vrijwilligers worden de coniferen omgezaagd. Om 9.30 uur beginnen we en met een beetje geluk zijn we om 12.00 uur klaar. Als je zelf een handzaag hebt, graag meebrengen..
Op 10 maart is het Boomplantdag en gaan de drachtplanten de grond in. We beginnen dan om 15.00 uur. Op beide dagen zorgen wij voor koffie, thee en warme chocolademelk. Jong en oud zijn welkom om mee te helpen.

Beloning
Naast een supergezellige tijd met gelijkgezinden krijgt iedereen die mee komt helpen van ons een zakje bijenbloemenzaad dat goed is om 2m² in te zaaien. In de bloemenmix zit phaecelia, boekweit en lupine. Bijenbloemen bij uitstek die wij op De Vennenhof gebruiken om de akkerranden van kleur te voorzien.

Dus wil jij lekker actief het Jaar van de Bij 2012 steunen kom dan op 3 en/of 10 maart naar De Vennenhof, Brandsestraat 22, 5271 SX in Sint-Michielsgestel.
Opgeven kan via info@vennenhof.nl maar ook zonder opgave bent u van harte welkom. Voor meer info www.vennenhof.nl